annonse

annonse

Virke Trening er fornøyd med redningspakken

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Bransjedirektør Kjersti Oppen er fornøyd myndighetenes kompensasjon for faste kostnader, men vil ikke gi konkrete råd om hva treningssentrene bør velge av medlemskapsfrys eller fortsatt medlemstrekk.  – Her må sentrene gjøre det de tror er best for sitt eget senter på lang sikt, sier hun.

– Virke har jobbet knallhardt for å få kompensasjonen på plass og er fornøyd med det som ble lagt frem i går for å avhjelpe den akutte likviditetskrisen i bransjen som følge av den pålagte nedstengingen, sier bransjedirektør Kjersti Oppen i Virke Trening.

Hun legger til at kontantstøtten vil hjelpe mange i bransjen gjennom den akutte krisen nedstengingen medførte.

LES OGSÅ: Slik blir kontantstøtten til treningssentrene

– Dere ville ha 100 prosent dekning, fikk 90, gitt null inntekter. Greit nok?

– 90 prosent dekning er en bedre ordning enn man fikk i Danmark, og husk at alternativet her kunne vært mye dårligere. Jeg forstår at noen ville ønsket full kompensasjon, men 90 prosent er bra.

Tror på høyere fall i april

Bransjedirektøren vektlegger at det vil komme en veldig krevende periode også etter en gjenåpning.

VÅRE KJEDEPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

– Vår bekymring knyttet til det som vi allerede har vært tydelige på i media og mot politikerne, er at bransjen trolig vil måtte gjenåpne i lavsesong på våren, med en redusert medlemsbase, med svekket kjøpekraft i samfunnet generelt på toppen av det hele.

– Vi vil derfor gjøre det vi kan fremover for å se hva vi også kan få til med tanke på rammevilkår og insentiver for å sikre videre drift og utvikling.

– Er det mange av medlemsbedriftene i Virke Trening som har null i inntekter fra og med april – det vil si har fryst alle medlemskap?

– Dette vil variere fra senter til senter, avhengig av hvilken løsning de har valgt mot sine medlemmer. Hver kjede og hvert senter må gjøre det de tror er best i et langsiktig perspektiv for sitt senter.

– Det vi ser er at jo lenger den pålagte nedstengingen varer, og sentrene ikke får gitt sine medlemmer et fullskala treningstilbud, desto flere vil fakturere mindre eller fryse medlemskapene frem til de er gjenåpnet – og kan tilby mer fullskala trening igjen.

– Det betyr trolig at det gjennomsnittlige omsetningsfallet blir høyere i april, og så lenge nedstengingen varer, enn det var i mars.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Veien videre

– Hva anbefaler dere sentrene å gjøre? Fryse eller ligge på været?

– Her må sentrene gjøre det de tror er best for sitt eget senter på lang sikt.

LES OGSÅ: Et typisk senter vil få dekket mindre enn 50 prosent av faste kostnader

– Hva blir jobben videre nå for Virke Trening?

– Gradvis gjenåpning av sentrene; så raskt og sikkert som mulig få til en gjenåpning av sentrene i samarbeid med myndighetene. Det å få til dette, vil være det helt avgjørende for at bransjen skal kunne starte jobben med å bygge seg opp igjen. Her er vi i tett dialog med myndighetene.

– Mange sentre vil ha store utfordringer knyttet til perioden etter gjenåpning med reduksjon i medlemsbase og lavsesong, koblet med svekket kjøpekraft generelt i befolkningen. Vi vil jobbe videre mot politikere og myndigheter for å få til tiltak og insentiver for å avhjelpe dette, sier Oppen.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]