annonse

annonse

Virke Trening forventer konkrete tiltak

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Nylig ble «Folkehelsemeldinga» lagt frem. Der anerkjennes treningssenterbransjens kompetanse nok engang. Nå forventer bransjedirektør Kjersti Oppen at anerkjennelsen følges opp konkret med prosjekter i den kommende «Handlingsplan for fysisk aktivietet».

Sist fredag ble Folkehelsemeldinga lagt frem av folkehelseminister Åse Michaelsen. Treningssentrebransjen er omtalt flere steder i meldingen, og det gleder bransjedirektør Kjersti Oppen i Virke Trening.

– Dette er veldig viktig. Vårt fokus er folkehelse, kompetanse og omdømme, og å fremstå som en seriøs aktør – spesielt inn mot myndighetene, sier Oppen.

Fallforebyggingsprosjektet der tre treningssentre har deltatt i et pilotprosjekt, fremheves som vellykket:

«Tre treningssenter og 195 eldre har vore med på eit pilotprosjekt for styrke- og balansetrening; dei fleste deltakarane hadde aldri tidlegare trent på eit treningssenter. På bakgrunn av dei positive resultata vil det i 2019 bli utvikla eit elektronisk opplæringsverktøy for det arbeidet bransjen gjer for å leggje til rette for styrke- og balansetrening», står det i meldingen.

Muligheter innen styrketrening

Oppen fastslår at dette er en viktig anerkjennelse av bransjens kompetanse.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

– Det er også spennende at det eksplisitt sies i meldingen at bransjen har veldig god kompetanse på styrketrening. Der ser jeg nye muligheter i og med bare en av fem vokse nordmenn oppfyller myndighetenes anbefalte mengde styrketrening.

En annen viktig ting i tillegg til kompetanse, er at det nevnes at en million mennesker trener på treningssentre – og at det er veldig populært blant unge. Der ser Oppen også store muligheter i overgangen fra den organiserte idretten til andre treningsarenaer, uten ambisjoner og press, som kan fange opp de som ønsker et tilbud.

Forventer konkrete prosjekter

Oppen forteller at Virke Trening har en god dialog med departementet og Helsedirektoratet, og at man har forventninger til «Handlingsplan for fysisk aktivitet» som kommer til høsten.

Direktør Kjersti Oppen (t.v.) og folkehelseminister Åse Michaelsen. (Foto Virke Trening)

– Der sitter vi i to av arbeidsgruppene og vi har klare forventninger til at det der følges opp mer direkte og konkret med tanke på hvordan vi som bransje kan bistå og hvilke type prosjekter man ser for seg videre.

– Hva forventer dere?

– Vi forventer at det blir en konkretisering. Virke Trening har vært nevnt i tidligere Folkehelsemeldinger, så nå venter vi at man ikke bare anerkjenner kompetansen vi har, men at man kobler den direkte til tiltak og prosjekter.

Hun ser styrketrening som spesielt interessant område hvor bransjen kan bidra direkte til folkehelsen.

I samspill med arbeidslivet

I arbeidet med «Handlingsplan for fysisk aktivitet» sitter Virke Trening i gruppen for arbeidsliv. Der har Oppen konkret spilt inn at mange av Virke Trenings medlemsbedrifter har arbeidet med mange forskjellige aktører, og sitter med stor erfaring og kompetanse på hvordan man kan lykkes med dette arbeidet og hvordan nå de meste inaktive.

VÅRE KJEDEPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

-Der har vi klare forventninger til anerkjennelse av bransjen som en svært kompetent og erfaren aktør når det gjelder å jobbe med arbeidsgiver over tid. Nærmere seks av ti har stillesittende arbeid, så dette er mer viktig enn noensinne.

– Folkehelsemeldingen tar også opp ensomhet og sosial tilhørighet som en utfordring. Her har vel også treningssenterbransjen svar?

– Ja! Dette engasjerer meg. Jeg har reist mye rundt og mange av treningssentrene har skjønt dette. De er flinke til å tilrettelegge for å få folk til å komme – og bli værende. Treningssentrene er en skikkelig folkehelseaktør som kan redusere ensomhet og skape trygge og gode fellesskap – og flette treningen inn i dette, sier Oppen.

Håper og tror på støtte

Treningssenterbransjen har med andre ord et stort mulighetsbilde på bakgrunn av Folkehelsemeldinga, men kommer det noe konkret støtte fra myndighetene?

– Jeg håper og tror det vil komme. Dette er noe av det vi savner mer konkretisering rundt. Utfordringene rundt folkehelsen er så store at vi er helt avhengig av gode samarbeid og incentiver slik at vi kan bygge et godt tilbud, fastslår Oppen.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]