annonse

annonse

Virke Trening: Mee Eline fikk jobben på permanent basis

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Den nye bransjedirektøren ble konstituert rett inn i en situasjon der store deler av bransjen var helt eller delvis nedstengt. Jobben gjort ble satt pris på og nå har hun fått jobben som bransjedirektør permanent. – Vi må jobbe med omstilling, fastslår hun.

– Gratulerer med ny jobb! Du har hatt en heftig prøvetid..?

– Takk, takk. Det har vært en lang prosess, men så falt kortene på plass. Det er fordeler og ulemper med alt, men denne prøvetiden tror jeg har vært en klar fordel både for styret og meg, fastslår den ferske bransjedirektøren.

Mee Eline Eriksson ble konstituert som bransjedirektør i Virke Trening rundt nyttår. Tidligere i år ble det kjent at Kjersti Oppen ikke kom tilbake til jobben etter et lengre sykefravær, og da var det et tydelig ønske fra bransjestyret å gå videre med hun som har fungert i stillingen.

Før konstitueringen jobbet Eriksson med nærings- og arbeidsgiverpolitikk i Virke – og jobbet bredt med alle de 24 bransjene organisasjonen dekker. Eriksson er utdannet jurist.

LES OGSÅ: Kjersti Oppen slutter i Virke Trening

Skal jobbe med bransjeutvikling

– Hva slags kjennskap hadde du til bransjen før du ble kastet ut i den?

– Rent personlig har jeg trent mye og vært en god kunde og konsument hos flere av treningssentrene. Jeg har hatt – og har – PT, og synes trening er en viktig del av hverdagen.

– Videre har jeg jobbet med konkurranserett og hatt noen saker for treningsbransjen innen like vilkår, for eksempel Kippermoen-saken.

– Hvordan vil du karakterisere treningsbransjen?

– Den er veldig kompleks og har mange spennende utfordringer, men ikke minst et ekstremt vekstpotensial. Det er kanskje det som motiverer meg mest.

– Hvordan har du opplevd tiden fra du ble konstituert til nå?

– Det har vært mye brannslukking, veldig tett medlemskontakt og tøffe dialoger opp mot kommuner og helsemyndighetene. Med andre ord mye kortsiktig arbeid, så jeg ser frem til å jobbe mer med den langsiktige bransjeutviklingen.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Krever en omstilling

På spørsmål om primærsaker for Virke Trening fremover, trekker Eriksson frem det uforløste markedspotensialet.

– Norge står i en alvorlig helsesituasjon: 75 prosent er mindre aktive enn det som er anbefalt av Helsedirektoratet. Det er mange plager innom helsevesenet som kunne vært forbygget og unngått via trening.

– Så å fange opp en større andel av denne 75-prosenten er noe bransjen må ta på alvor.

– Med andre ord; gjøre kaka større. Det har Virke Trening og bransjen snakket om de siste fem årene, men lite har skjedd. Hva skal til?

– Omstilling! Vi kan ikke gjøre akkurat det samme over tid og forvente et annet resultat. Vi må ta et realistisk og litt kritisk blikk på oss selv, og finne svar på en del hvorfor-spørsmål for å ta stegene videre:

– Hvorfor ting er som det er og hvorfor vi ikke har kommet lengre. Noen har klart å komme lengre når det gjelder folkehelserollen, men modningsprosessen har gått altfor sakte.

Må tenke mer kollektivt

– Pandemien har vel vist oss at vi ikke har den anseelsen i det offentlige som vi trodde?

– Absolutt! Omstillingen dreier seg både om å heve kompetansen, men samtidig stille seg noen spørsmål om hvordan vi kan øke forståelsen for 75-prosenten som ikke trener.

– Jeg tror vi er flinke på vårt eget tankesett: De som er glade i å trene, er glad i å trene – men for de som ikke er i aktivitet, er ikke det som regel ikke et aktivt valg. Det er en mye større utfordring som ligger bak.

– Det dreier seg om hverdagen og prioriteringene til mennesker, og å klare å sette seg inn i deres livssituasjon, rett og slett møte dem på deres banehalvdel. Det er utfordringen vi har, og den er ikke liten.

Eriksson fremhever at bransjen må reflektere mer sammen.

– Jeg har hatt en bratt læringskurve, men det er en ting jeg synes er oppsiktsvekkende: Prisutviklingen de siste 20 årene. Det er billigere å trene i dag enn for 20 år siden. Hvorfor priser vi oss helt ut av kvaliteten vi leverer, spør hun.

– Får du noen svar?

– Jeg tror det er et mangelfullt kollektivt tankesett. Virkes rolle er å tenke makro og i mer langsiktige perspektiver, men mange av sentrene tenker selvsagt mikro og daglig drift, noe som er deres rolle. Virke har tema prismekanismer på agendaen.

VÅRE KJEDEPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

Har en del å gå på

– «Kjøttvekta» til Virke Trening har stått stille de siste fem årene. Har du ambisjoner om å få den opp?

– Absolutt! Men jeg tror, som sentrene selv, at Virke må bli flinkere til å vise merverdien for bransjen av å stå sammen i et bransjefelleskap med en felles målsetning. Der har vi et potensial og det er jeg sulten på å klare.

– Min ambisjon det første året er å ha fokus på de medlemmene vi har ved å bygge et solid bransjefelleskap, og om et år vil vi kanskje naturlig klare å tiltrekke oss flere fordi man ser at et medlemskap i Virke gjør sentrene mer konkurransedyktige.

– Bare det å være organisert er en vei mot ytterligere profesjonalisering og desto flere som står sammen vil gi oss tyngre helsepolitisk gjennomslagskraft.

– Utfra andre bransjer du kjenner, hvor langt har treningsbransjen kommet på å være gjennomgående profesjonell?

– Det er flere og flere aktører som har profesjonalisert seg og leverer treningstilbud av høy kvalitet. Her opplever jeg at det er flere sentre som ønsker å følge etter og dette skal Virke tilrettelegge for.

– Totalt sett er det mange modningslinjer vi må gjennom, og det er et sammensatt bilde. Jeg har troen på virksomheter som utøver en god arbeidsgiverpolitikk, med riktig bemanningssammensetning. Her ønsker jeg å jobbe målrettet sammen med medlemmene våre for å optimalisere det enkelte senters vekstpotensial.

Vil samarbeide

– Så du har med andre ord et langt perspektiv på jobben som direktør i Virke Trening?

– Det har jeg, ja. Vi skal nå etablere et bransjeforum for medlemmene våre, der vi skal diskutere en del utfordringer og paradokser som vi står overfor – med tematiske møter en gang i måneden. Jeg tror vi kan ta mange steg sammen bare ved å snakke sammen, dele erfaringer og få input fra dyktige fagmiljøer.

– Ditt synspunkt på at det nå også er etablert en organisasjonskonkurrent for treningsbransjen i NHO?

– Forskning sier at konkurranse er sunt og at en blir mer skjerpet. Med andre ord blir jeg positivt trigget av konkurrenter. Det aller viktigste er at flere sentre organiserer seg, det er veien mot profesjonalisering. Dessuten samarbeider vi godt med NHO på mange områder, så det vil være vanlig business, fastslår Eriksson.

LES OGSÅ: Kjente treningssentre går fra Virke Trening til NHO

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]