annonse

annonse

Virke Trening oppretter SMS – et forum for frittstående sentre

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Leverandøruavhengig kompetansetilførsel og behandling av felles problemstillinger er målet med Virke Trenings forum for de frittstående treningssentrene. – Vi ser at disse sentrene har særskilte behov som kan være fint å samle, slik at de ikke føler seg så alene, sier bransjeleder Mee Eline Eriksson.

Av de ca. 400 treningssentrene som er organisert i Virke Trening, er kun et fåtall såkalt frittstående sentre. En del av denne folden er med i kjeder, som for eksempel Spenst eller Family Sports Club – men da som franchisetakere med stor grad av autonomi.

Majoriteten av Virke Trening-sentrene er organisert i egeneide kjeder, som for eksempel SATS, Fresh Fitness, EVO, Nr1 Fitness og 3T.

Styret i Virke Trening har besluttet at det nå skal opprettes et forum for de frittstående og franchise-orienterte sentrene: SMS – som står for små og mellomstore sentre.

– Som bransjeleder har jeg stor tro på mangfold i treningssenterbransjen. Dette mangfoldet må vi prøve å bevare så langt det lar seg gjøre – for de frittstående representerer ofte et litt annet tilbud enn de største kjedene, sier Eriksson.

– Sånn skal det være og slik er det også i andre bransjer, legger hun til.

VÅRE TRENINGSSENTERPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

– En verktøykasse til de frittstående

Det nye forumet skal ledes av Mee Eline Eriksson sammen med en, foreløpig ikke utpekt, person som skal ansvar og representere de frittstående sentrenes interesser særskilt inn i styret. Denne personen skal også fange opp hva som skjer og behovene ute i markedet.

Tilbudet til de frittstående sentrene skal for eksempel være temabaserte frokostseminarer rundt kompetanse; alt fra økonomistyring, hvordan få lønnsom PT-drift og heve kompetansen for gruppetrening, til hvordan man forhandler kontrakter.

Eriksson understreker at forumet ikke skal være leverandørstyrt.

– Vi vil heller gi verktøykassen til de frittstående slik at de kan ha kompetanse til å velge leverandører på en god måte. Det er ingen eksterne som skal eie dette forumet, fastslår hun.

Ser på alternativer

I utgangspunktet må sentrene være medlem av Virke Trening for å delta i SMS forumet, men Eriksson forteller at de også ser på andre muligheter: For eksempel at noen som ikke er fullskalamedlem, likevel kan ha et medlemskap i forumet.

– Men de må selvfølgelig bidra inn til å dekke utgiftene slik at det går i null, sier Eriksson.

Hun legger til at en slik løsning også kan være en inngangsport og rekrutteringskanal til å bli et fullverdig Virke Trening-medlem.

– En viktig del av SMS vil være å bygge en egen kompetansepakke for sentrene. Helt konkret at man kan bestille en nøytral kompetansepakke der noen kommer ut til det aktuelle senteret og hjelper dem med det de konkret trenger hjelp til.

– Det viktigste med denne kompetansepakken er at det frittstående senteret blir møtt på sine premisser og forutsetninger. Målet er ikke at alle skal bli like, men at man ser hva man kan bli bedre på, ut fra den formen man har.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Konkretisert behov nå

– Et av spørsmålene er kanskje hvordan konkurrere best mot de store kjedene?

– Ja, ikke sant – og da med lokal forankring. Det finnes absolutt stordriftsfordeler, men det finnes også smådriftsfordeler. Det ser vi spesielt når det gjelder lokal forankring og lojaliteten til medlemmene. Så det gjelder å trekke frem de godene som finnes ved å være frittstående.

– Er opprettelsen av SMS forumet en erkjennelse av at Virke Trening tidligere ikke har hatt god nok fokus på de mindre sentrene?

– Svaret er vel tosidig. Under pandemien så vi at vi brukte forholdsmessig mer tid på de frittstående enn kjedene, fordi de frittstående bare representerer én. Snakker vi med kjedene er det ett kontaktpunkt, men kanskje 50 sentre som får hjelp.

– Pandemien har lært oss at de frittstående står veldig alene, og behovet for et eget forum har ikke tidligere blitt spilt inn så konkret som nå, sier Eriksson.

Hun legger til at hun selv også har vært på en miniturne og snakket med mange av de frittstående aktørene under Virke Trenings vinger.

– Da fanget vi opp at mange har akkurat de samme problemstillingene, så da kan vi jo samle disse.

Betydning for omdømmet

Den personen som sammen med bransjelederen skal ha ansvaret for SMS forumet skal antageligvis også sitte i styret i Virke Trening for å ha en stemme inn. Men enn så lenge er det ikke helt avklart.

– Hva er målet med tilveksten av sentre med opprettelsen av SMS forum?

– Målet er å ha en tilvekst på 50 prosent av frittstående i forhold til antallet vi har i dag. Litt «hårete» mål må vi sette oss.

– Hvorfor skal sentrene som nå står uten organisering melde seg inn?

– På den økonomiske siden får man gode forsikringer og god advokatbistand, og man får rabatt hos Antidoping Norge. Ca. 20 prosent av Rent Senter-sentrene er ikke medlem i Virke Trening.

– Dessuten er det viktig å være med på den bransjeutviklingen som skjer, og bidra inn. En tredje ting som er viktig å trekke frem er det nye arbeidslivet (Fremtidens arbeidsliv i regi av den nye regjeringen, red.anm.). Å være organisert er et tegn på profesjonalisering og har betydning for vårt omdømme, fastslår Eriksson.

LES OGSÅ: Kjente treningssentre går fra Virke Trening til NHO

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]