annonse

annonse

Virke Trening skifter navn til Virke Aktiv helse

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Det er viktig at bransjefelleskapets navn reflekterer våre ambisjoner om å posisjonere oss enda sterkere som kompetente aktører som fremmer fysisk helse og forebygger sykdom, opplyser organisasjonen.

I løpet av de ti siste årene har treningsbransjen, Virkes medlemssammensetning og Virke endret seg. Gamle medlemmer har blitt mer helseorienterte og nye medlemmer profilerer seg i større grad som helseaktører, skriver organisasjonen i sitt siste nyhetsbrev.

Et samlet styre besluttet derfor 4. januar å endre navn fra Virke Trening til Virke Aktiv helse.

– Det har vært en prosess. Etter at jeg kom inn som bransjedirektør har jeg forsøkt å gjøre en grundig kartlegging av hva medlemmene våre egentlig driver med og hvor vi ønsker oss for fremtiden. Da ser vi rent begrepsmessig, at ordet trening er litt snevert, forteller Mee Eline Eriksson.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Skal støtte opp under endringene

Bransjedirektøren fremhever at medlemmene driver med mye forskjellig utover å tilby trening, som for eksempel rehabilitering og opptrening, yoga og andre aktivitetsformer. Navneendringen skal også støtte opp under Virkes arbeid med å få gjennomslag for aktivitet på en eller annen form for resept.

– Ligger det i dette også å fjerne seg litt fra den inngrodde holdningen om hva et treningssenter egentlig er – noe som var en utfordring i myndighetskontakt tidligere i pandemien?

– Ja, det også. Men vi ser også at store aktører, som for eksempel SATS, har tilbud om fysioterapi mv. – og vi ser at det er flere som begynner å bevege seg inn mot det mer klassiske helseinstitusjoner driver med.

– Men ja, under pandemien var det en utfordring ikke å bli assosiert med den gamle oppfattelsen av «gymmet på hjørnet».

VÅRE TRENINGSSENTERPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

Distanserer seg til andre

– Er dette også et svar på at utbrytersentrene som gikk til NHO, ville ha mer fokus på helse?

– Vi kunne kanskje ha gjort dette navnegrepet tidligere, men Virke er styrt av bransjen. Det har vært en gjensidig sparring mellom Virke og bransjen på skiftet. Når jeg møter helsemyndighetene er det viktig at man kanskje blir oppfattet på en litt annen måte når man hetere Aktiv helse i stedet for Trening, sier Eriksson.

– Kan det skape forvirring? Det er jo mange «helse» der ute?

– Vi ser at medlemsmassen vår er i utvikling, for eksempel med yoga, og vi tenker at dette også er et brudd med de mer useriøse i bransjen som kun har fokus på kropp og kanskje ikke har det samme forholdet som oss til antidoping.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]