annonse

annonse

Webinar: Konkurranse på Like Vilkår – Frogn Kommune-saken

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Velkommen til Webinar: Konkurranse på Like Vilkår – Frogn Kommune-saken Vi har gleden av å invitere deg til et spennende webinar som vil utforske en fersk lagmannsrettsavgjørelse som kan ha stor betydning for konkurransen mellom kommunale og private aktører.

Denne rettsavgjørelsen fra Eidsivating Lagmannsrett, hvor rettsmøtet varte fra 5. til 8. august 2023, dreier seg om lovligheten av finansieringen til et kommunalt foretak som opererer i konkurranse med private selskaper. Drøbak Yoga Studio, EVO og Family Sports Club tok initiativ til dialog, klage og senere søksmål mot Frogn kommune for å få en juridisk vurdering av deres rett til å konkurrere på like vilkår.

Dommen er ventet avsagt om kort tid – og før seminaret.

Lagmannsretten forventes å komme med viktige føringer blant annet knyttet til hvordan EØS-avtalens statsstøtteregler skal anvendes overfor kommuner som driver næringsvirksomhet gjennom kommunale foretak.

Dommen vil kunne gi viktige føringer for når et kommunalt foretak kan anses å ha mottatt offentlig støtte. Er det ved enhver løpende likviditetsdekning? Eller er det først i form av et vedtak om å dekke underskuddet i det kommunale foretaket? Eller er det først senere, hvor midlene er tatt inn i regnskapet til det kommunale foretaket, og ikke bare satt i et negativt fond?

Videre forventer vi at dommen avklarer hvordan reglene i den såkalte Gruppeunntaksforordningen kan anvendes automatisk på visse typer offentlig støtte, og hvilke krav som stilles til vilkåret om insentiveffekt, i dette tilfellet driftstøtte til næringsvirksomheten.Dommen forventes også å gi viktige avklaringer med hensyn til hva som kreves for at støttemottakers konkurrenter skal kunne kreve erstatning for tapt fortjeneste og utgifter.

Lagmannsrettsdommen vil dermed etablere en viktig rettspraksis for hvordan kommuner kan konkurrere med private aktører og kan få betydelige konsekvenser for både kommunal og privat sektor.

På vårt webinar vil vi dykke ned i denne saken og gi deg innsikt i følgende spørsmål:

Agenda:

  1. Sakens bakgrunn og viktigste fakta: Vi vil gi en grundig oversikt over hendelsesforløpet som ledet til rettssaken og forklare de viktigste elementene i konflikten.
  2. Lagmannsrettens begrunnelse og konklusjoner: Vi vil presentere de avgjørende funnene og rettens resonnement bak dommen, slik at du får en klar forståelse av hvordan dommen ble formet.
  3. Konsekvenser for Private Aktører: Hør hvordan denne dommen kan påvirke private bedrifter som opererer i samme sektor og hvilke muligheter eller utfordringer de kan stå overfor.

Våre deltakere:

  • Svein Terje Tveit, Partner i Arntzen de Besche: En anerkjent EØS- og konkurranserettsekspert som vil dele innsikt i juridiske aspekter knyttet til saken og dommens implikasjoner.
  • Ian Parker, Part i Saken: En sentral aktør som var involvert i søksmålet mot Frogn kommune. Han vil dele perspektiver og erfaringer helt fra kommunen besluttet å etablere et treningssenter og fram til lagmannsrettens behandling.
  • Mee Eline Eriksson, Prosjektleder for Konkurranse på Like Vilkår og Fagdirektør for Forebyggende Helse: Eriksson vil diskutere den folkehelsemessige betydningen av saken og hvordan den kan påvirke helse- og treningssenterbransjen.

Dette webinaret er en unik mulighet til å få innsikt i en prinsipiell juridisk avgjørelse som kan forme fremtiden for konkurransen mellom offentlige og private aktører.

Vi ser frem til å ha deg med på diskusjonen og håper på en interaktiv og engasjerende sesjon.

 

Når: 18. okt 2023, kl. 10.00–11.00

Påmeldingsfrist 18.10.2023

Trykk her for påmelding

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]